ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม International Research Forum on Practical Biostatistics: Concepts and Methods hosted by Research Affairs, Faculty of Medicine, KKU

28/12/2017
อ่าน : 684 ล่าสุด : 2017-12-12 15:36:33


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม International Research Forum on Practical Biostatistics: Concepts and Methods วิทยากรโดย Professor Timothy E. O’Brien, PhD. Graduate Program Director จาก Loyola University Chicago ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://mdresearch.kku.ac.th/meetinginfo/attending_show/47 ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 รับจำนวนจำกัดค่ะ


12/12/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น