ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณทิตที่สำเร็จการศึกษาทุกท่าย

13/12/2017
อ่าน : 431 ล่าสุด : 2017-12-13 14:50:4613/12/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น