ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


สวัสดีปีใหม่ 2561

26/12/2017
อ่าน : 531 ล่าสุด : 2017-12-26 10:10:3026/12/2017 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น