ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


International Research Forum on Practical Biostatistics: Concepts and Methods

28/12/2017
อ่าน : 982 ล่าสุด : 2018-01-03 16:37:15


          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ฝ่ายวิจัยได้จัด International Research Forum on Practical Biostatistics: Concepts and Methods. วิทยากรโดย Professor Timothy E. O'Brien ผู้เชี่ยวชาญทางด้านชีวสถิติขั้นสูงจาก Loyola University Chicago ณ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัย นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์ เป็นจำนวนมาก

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


03/01/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น