ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


กิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข

05/01/2015
อ่าน : 885 ล่าสุด : 2015-02-09 14:49:37


กิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม  2558 ที่ผ่านมา โดยมีท่านรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้พรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ. 2558
     ฝ่ายวิจัย ยังได้รับเกียรติจากท่านคณบดีบัณฑิตศึกษา รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน เข้าร่วมกิจกรรมและให้พรในวันขึ้นปีใหม่ปี พ.ศ. 2558 อีกด้วย
     ในงานมีการร่วมรับประทานอาหารกลางวันของผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายวิจัย มีการจับรางวัลจากผู้บริหาร ฝ่ายวิจัย และ จับสลากของขวัญของผู้บริหารและบุคลากรของฝ่ายวิจัย
     จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร เวลา 11.00 - 14.00 น.

06/01/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น