ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประกาศ !! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

16/01/2018
อ่าน : 391 ล่าสุด : 2018-01-04 13:45:5304/01/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น