ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักวิจัย ในหัวข้อ "แนวทางส่งเสริมงานวิจัยและทิศทางการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561"

17/01/2018
อ่าน : 489 ล่าสุด : 2018-01-09 14:45:52


          ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักวิจัย ในหัวข้อ "แนวทางส่งเสริมงานวิจัยและทิศทางการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561" วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุลรองอธิการฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ศาสตราจารย์ธิดารัตน์บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ในวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์

>>>>>> ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ goo.gl/BN8AQn

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


09/01/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น