ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ผลการคัดเลือกผู้ช่วยนักวิจัย ตำแหน่งผู้จัดการโครงการขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากล

19/01/2018
อ่าน : 425 ล่าสุด : 2018-01-19 10:08:32


          ผลการคัดเลือก ผู้ช่วยนักวิจัย ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากล สังกัดฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ได้รับคัดเลือก คือ นางสาวดวงพร แจ่มพันธ์


19/01/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น