ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์์ร่วมกับประเทศจีน และทุน Advanced Fellowship ร่วมกับประเทศอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2561

25/01/2018
อ่าน : 506 ล่าสุด : 2018-01-25 11:29:18


    ในปีงบประมาณ 2561 ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับประเทศจีนและทุน Advanced Fellowship ร่วมกับประเทศอังกฤษ ดังนี้

    1. ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในหัวข้อ Natural Products forDrug Discovery
  หมดเขตรับข้อเสนอโครงการของนักวิจัยไทย
12 เมษายน พ.ศ. 2561
 (NSFC ปิดรับข้อเสนอโครงการของนักวิจัยจีนวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2561)
 

    2. ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในหัวข้อ Biodiversity
  หมดเขตรับข้อเสนอโครงการวันที่
 
14 มีนาคม พ.ศ. 2561


    3. ทุน Advanced Fellowship ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  หมดเขตรับข้อเสนอโครงการ
14 มีนาคม พ.ศ. 2561


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

- Natural Products for Drug Discovery โทร. 0-2278-8252

- Biodiversity โทร. 0-2278-8254

- Advanced Fellowship

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร. 0-2278-8254

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โทร. 0-2278-8200ต่อ 8354 หรือ 0-2278-8200 ต่อ 8376 

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


25/01/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น