ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานเปิดตัว โครงการคลังตัวอย่างชีวภาพ คณะแพทยศาสตร์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14/01/2018
อ่าน : 520 ล่าสุด : 2018-01-25 13:58:00


          ฝ่ายวิจัย ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานเปิดตัว โครงการคลังตัวอย่างชีวภาพ คณะแพทยศาสตร์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (The Khon Kaen University Faculty of Medicine and Mekong Health Science Research Institute BioBank Project) ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

>>>>> ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมที่ เว็บไซต์ฝ่ายวิจัย http://mdresearch.kku.ac.th/meetinginfo/attending_show/49 หรือ สแกน QR CODE


25/01/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น