ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ทุนสนับสนุนการวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัย องค์การเภสัชกรรม

15/01/2018
อ่าน : 728 ล่าสุด : 2018-01-29 09:14:11


          ด้วยองค์การเภสัชกรรมมีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัย องค์การเภสัชกรรม ปี ๒๕๖๑ ผู้สนที่สนใจสามารถยื่นแบบเสนอโครงการวิจัย ได้ตั้งวันที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gpo.or.th/rdi หรือติดต่อ ดร.ภญ.ประภัสสร สุรวัฒนาวรรณ

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


29/01/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น