ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด DMSc Award ประจำปีงบประมาณ 2561

29/01/2018
อ่าน : 553 ล่าสุด : 2018-01-29 11:09:18


          กรมวิทยาศาตร์การแพทย์ ได้จัดให้มีการคัดเลือกผลงานเพื่อรับรางวัล DMSc Award ประจำปีงบประมาณ 2561 ในการประชุมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ในระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยส่งผลงานประกวดคัดเลือก โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ งานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาตร์การแพทย์ ประเภทหนังสือ/ตำราทางวิทยาศาตร์การแพทย์ และประเภทการพัฒนาบริการหรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

         โดยสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 และดูรายละเอียดได้ที่ www.dmsc.moph.go.th

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


29/01/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น