ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “Basic R Programing and Basic Statistics for Research (R2018)”

27/03/2018
อ่าน : 490 ล่าสุด : 2018-01-30 14:14:59


         ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “Basic R Programing and Basic Statistics for Research (R2018)” ในวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

         ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ http://bdm.si.mahidol.ac.th/R2018/

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรเพ็ญ นุชงาม หน่วยชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลวิจัย สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร 02-419-7000 ต่อ 92685 หรือ Email: pornpen.nuc@mahidol.ac.th

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


30/01/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น