ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมพบปะ Manuscript Editor Professor. James A. Will

20/01/2015
อ่าน : 401 ล่าสุด : 2015-02-11 21:35:22


ขอเชิญนักวิจัยและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมพบปะ Manuscript Editor (Prof.James A. Will) โดยแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้
       รอบที่ 1 วันที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.
       รอบที่ 2 วันที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.
       ณ ห้องประชุม 5203 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 โดยส่งแบบตอบรับมายังฝ่ายวิจัยภายในวันที่ 16 มกราคม 2558 เพื่อประสานงานต่อไป

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


08/01/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น