ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายการใช้งานเครื่องมือวิจัยในหัวข้อ "Lateral flow Technique"

26/03/2018
อ่าน : 642 ล่าสุด : 2018-03-21 09:53:13


         ด้วยคณะแพทยศาสตร์และศูนย์เครื่องมือกลางฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายการใช้งานเครื่องมือวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรม ชุดทดสอบทางการแพทย์ ในหัวข้อ "Lateral flow Technique" บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ Mr.Jeff Bauer ตำแหน่ง Managing Director & RD Director/Kestrel Bioscience (Thailand) ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 - 17.30 น. ณ ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ http://mdresearch.kku.ac.th/meetinginfo/attending_show/50 หรือสมัครผ่านการแสกน QR code

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


21/03/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น