ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 - 9 ก.พ. 61

09/02/2018
อ่าน : 1505 ล่าสุด : 2018-03-29 11:07:13


          เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงาน โดยมี หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ของฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้นโยบายการทำกิจกรรม 5 ส. ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ในวัน Big Cleaning Day ครั้ง ที่ 3 นี้


29/03/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น