ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


อบรมการใช้เครื่องมือวิจัย สำหรับงาน Lateral Flow

09/04/2018
อ่าน : 512 ล่าสุด : 2018-04-03 09:39:23


คณะแพทยศาสตร์และศูนย์เครื่องมือกลางฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการอบรมการใช้งานเครื่องมือวิจัย
ในหัวข้อ " การใช้เครื่องมือวิจัยสำหรับงานLateral Flow " 
ในวันที่9 และ11 เมษายน 2561
เวลา 9.00- 15.30น. ณ ห้อง5604Aชั้น 6อาคารเวชวิชชาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์  http://mdresearch.kku.ac.th/meetinginfo/attending_show/51
หรือสมัครผ่านการแสกนQR code 
ดาวน์โหลดตารางการอบรมการใช้เครื่องมือวิจัย 

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


03/04/2018 | นุชนาฏ จันทิหล้า


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น