ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อพิจารณาเข้ารับรางวัลการวิจัย ประจำปี 2561

01/05/2018
อ่าน : 444 ล่าสุด : 2018-05-01 13:54:10


   ฝ่ายวิจัย ขอเชิญนักวิจัยส่งผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณารางวัลการวิจัย ประจำปี 2561 เพื่อมอบรางวัลในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านคลินิกและปรีคลินิก รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด

   หากนักวิจัยท่านใดสนใจ โปรดส่งผลงานวิจัยตามแบบที่กำหนดใส่ซอง "ลับ" จำนวน 1 ชุด (พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลผลงานหรือไฟล์ข้อมูลทางอีเมล) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ และสามารถ Download แบบฟอร์มcได้ตามลิ้งค์ http://mdresearch.kku.ac.th/newsinfo/pre

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


01/05/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น