ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Gap Fund-TED Fund)

01/05/2018
อ่าน : 348 ล่าสุด : 2018-05-03 10:18:24


          โครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Gap Fund-TED Fund)  เปิดรับข้อเสนอโครงการถึง 15 พฤษภาคม 2561


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 
alt คลิกที่นี่ [650 KB]


ดาวน์โหลด แบบข้อเสนอโครงการ  

alt คลิกที่นี่ [330 KB]


ดาวน์โหลด ตารางคำนวณรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ 
alt คลิกที่นี่ [15.1 KB]


หลักเกณฑ์เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 
altคลิกที่นี่ [121 KB]


03/05/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น