ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Big Data & Data Cleansing ครั้งที่ 1

23/05/2018
อ่าน : 431 ล่าสุด : 2018-05-11 15:11:01


          ฝ่ายวิจัยขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Big Data &Data Cleansing ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะบียนออนไลน์ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรือ ScanQR code

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


11/05/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น