ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP”

22/06/2018
อ่าน : 554 ล่าสุด : 2018-05-11 16:30:55


    ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติICH-GCP” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์การทำวิจัยทางคลินิก ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนวลจันทร์ สอนปัญญา/คุณจินตนา แก้วคง โทร. 043 366 577 เบอร์ภายใน 66573,66577 หรือ E- Mail : jintanaka@kku.ac.th หรือลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ฝ่ายวิจัย http://mdresearch.kku.ac.th/meetinginfo/attending_show/53
** ค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอก 1,000.- บาท ฟรีสำหรับบุคลากรภายในรับจำนวนจำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


11/05/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น