ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ความร่วมมือภาครัฐร่วมเอกชนประจำปี 2557 ครั้งที่ 2

31/01/2015
อ่าน : 676 ล่าสุด : 2015-02-10 15:08:55


สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล และ สมาคมผู้วิจัยผลิตภัณฑ์เภสัช (PReMA) จะจัดอบรมโครงการอบรมความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ความร่วมมือภาครัฐร่วมเอกชน ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 ขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารวิจัย ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
          ข้อมูลเพิ่มเติม และกรอกใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ ด้านล่างนี้
          ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ Email : runsae@kku.ac.th, walija@kku.ac.th ภายในวันที่ 23 มกราคม 2558

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


13/01/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น