ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การบรรยายและการใช้งานเครื่องมือวิจัยสำหรับงาน Lateral flow

19/06/2018
อ่าน : 469 ล่าสุด : 2018-06-01 11:29:12


ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและการใช้งานเครื่องมือวิจัยสำหรับงาน Lateral flow
     เนื่องด้วยโครงการพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบทางการแพทย์ โดยความร่วมมือของฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์เครื่องมือกลาง ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะสามารถสร้างชุดตรวจวินิจฉัยแบบรวดเร็วที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ โดยใช้หลักการimmunochromatography test (ICT) หรือ lateral flow ด้วยเทคนิคดังกล่าว สามารถยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย และต่อยอดบริษัทเอกชนเพื่อหามูลค่าทางการค้า สามารถนำเอาผลผลิตชุดทดสอบที่เกิดขึ้นดังกล่าวไปใช้ในงานบริการตรวจวินิจฉัยในโรงพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการได้ ดังนั้นเรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมการบรรยายดังกล่าวในหัวข้อ " Lateral Flow technique" วิทยากรโดยคุณไมตรี มุสิกรัตน์ (Managing and director บริษัท เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จำกัด) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://mdresearch.kku.ac.th/meetinginfo/attending_show/54
หรือสมัครผ่านการแสกน QR code
ดาวน์โหลดตารางการอบรม
ตามเอกสารแนบ

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


01/06/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น