ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Health Tech for Aging KKU Datathon

16/09/2018
อ่าน : 650 ล่าสุด : 2018-07-02 11:33:20


    ฝ่ายวิจัย ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษาเข้าร่วมงาน "Health Tech for Aging KKU Datathon" เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรและนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กับด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และคณะวิชาอื่นๆเกี่ยวข้องกับ digital technology เพื่อใช้ประโยชน์จาก Big Data Analytic ในการแก้ปัญหาทางสุขภาพและปัญหาสาธารณสุข ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 - 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย ฝ่ายการต่างประเทศ, ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี, คณะแพทยศาสตร์ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่อ : 043202541-2 | library@kku.ac.th
ลิงค์เพิ่มเติม : https://datathonthailand.org

** สำหรับกำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


02/07/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น