ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

05/07/2018
อ่าน : 311 ล่าสุด : 2018-07-05 13:31:13


    ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับ รางวัล IP Champion ด้านทรัพทย์สินทางปัญญาดีเด่น ประจำปี 2561 สาขาสถาบันอุดมศึกษา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2561


05/07/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น