ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การอบรมเชิงปฏิบัติการ "GLP and Basic instruments" ประจำปี 2561

26/07/2018
อ่าน : 631 ล่าสุด : 2018-07-05 15:18:03


     ฝ่ายวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "GLP and Basic instruments" ประจำปี 2561
ณ ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชฯ เวลา 08.30-16.30 น. จำนวน 2 รอบ ผู้สนใจสามารถเลือกลงทะเบียนได้ ดังนี้

#รอบที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
ลงทะเบียนที่ https://goo.gl/pPDRH3
#รอบที่ 2 วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
ลงทะเบียนที่ https://goo.gl/abxPNL

หมายเหตุ
1. รับจำนวน 30 ท่านต่อรอบ
2. ผู้ที่ไม่เข้าอบรมนี้จะไม่ได้รับสิทธิ์การใช้งานเครื่องมือวิจัยกลาง


05/07/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น