ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การสัมมนา "การให้บริการดีโอไอ (DOI) กับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล"

02/08/2018
อ่าน : 341 ล่าสุด : 2018-07-06 10:06:19


     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมีกำหนดจัดการสัมมนา เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศการวิจัยดิจิทัลกับตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) ทราบถึงนโยบายการขอรับบริการรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) และเพื่อสาธิตการสมัครสมาชิก การจัดทำข้อมูลในรูปแบบ comma separated values file หรือ .csv พร้อมกับการนำข้อมูลเข้าระบบในการขอรับรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) โดยจะมีการจัดในระดับภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง

1. ภาคเหนือ
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ / จังหวัดเชียงใหม่
(ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 61)
2. ภาคใต้ วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ / จังหวัดสงขลา
(ภายในวันที่ 5 ก.ค. 61)

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด / จังหวัดขอนแก่น
(ภายในวันที่ 20 ก.ค. 61)

4. ภาคกลาง
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ / กรุงเทพฯ

ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนในแบบฟอร์มลงทะเบียนแต่ละภูมิภาค และส่งกลับมาที่
ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล วช. ทางโทรสารหรืออีเมล์
------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 706, 707 โทรสาร 0 2579 6382
e-mail : doinrct.go.th

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


06/07/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น