ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ห้องปฏิบัติการ หน่วยสัตว์ทดลอง เปิดให้บริการ

19/05/2017
อ่าน : 338 ล่าสุด : 2018-07-17 13:41:38


    เพื่อให้การการุณยฆาตสัตว์ทดลองทุกชนิดที่ใช้บริการในหน่วยสัตว์ทดลองฯ เป็นไปตามมาตรฐาน พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558

    หน่วยสัตว์ทดลองฯ ได้เตรียมห้องปฏิบัติการฯ เพื่อใช้ทำการการุณยฆาตสัตว์ทดลอง เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรส่วนรวมร่วมกัน ลดการปนเปื้อนสารพิษและเชื้อโรคไปสู่พื้นที่นอกโรงเรือนสัตว์ทดลอง

>>>>> ข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณวนิดา นามบ้านเหล่า โทร. 63342


17/07/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น