ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Innovation Hubs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

03/08/2018
อ่าน : 358 ล่าสุด : 2018-07-17 14:20:19


    สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เข้าร่วมกิจกรรมประเมินและวินิจฉัยศักยภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการภายใต้โครงการ Innovation Hubs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย ตึกอธิการ 2 (ตึกเดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Highlight
# แนะนำรูปแบบกลไกแนวทางการสนับสนุนของ NIA ชี้แจงกระบวน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และแนวทางการพิจารณา โดยเจ้าหน้าที่ NIA

# กิจกรรมประเมินและวินิจฉัยศักยภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ Innovation Hubs เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก NIA
(เฉพาะผู้ลงทะเบียนเข้ารับการประเมินฯ เท่านั้น)
สำหรับผู้สนใจรับการประเมินศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก NIA (Case by Case) รายละ 15 นาที
โดยเจ้าหน้าที่จะประสานเพื่อยืนยันช่วงเวลาการประเมินของแต่ละโครงการอีกครั้ง

***** สามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมได้ที่ http://www.nia.or.th/innohub-sn/


17/07/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น