ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2561

26/07/2018
อ่าน : 372 ล่าสุด : 2018-07-26 14:50:04


มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


26/07/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น