ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


รางวัลการวิจัย ประจำปี 2561

08/08/2018
อ่าน : 402 ล่าสุด : 2018-08-09 10:59:2809/08/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น