ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


งานแสดงผลงานนวัตกรรมของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์

08/08/2018
อ่าน : 304 ล่าสุด : 2018-08-09 15:26:18


    ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ Healthcare in Thailand 4.0 ผู้ที่สนใจสามารถร่วมชมผลงานได้ ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณข้างบันได หน้าห้องบรรยาย 3 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


09/08/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น