ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


กิจกรรมอบรม Good LaboratoryPractice (GLP)

06/08/2014
อ่าน : 609 ล่าสุด : 2015-02-12 11:04:21


การอบรม“Good Laboratory Practice” (GLP) ได้จัดขึ้นวันที่ 6-7 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 5314เเละห้องปฏิบัติการกลาง อาคารเวชวิชชาคาร ให้กับนักศึกษาเเละนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจ ซึ่งกิจกรรมการอบรม GLP รอบเดือนสิงหาคมนี้เป็นรอบสุดท้ายของปีพ.ศ. 2557

07/08/2014 | นุชนาฏ จันทิหล้า


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น