ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


EACC Health Card นวัตกรรมใหม่เพื่อการรักษาที่ง่ายและได้คุณภาพ

14/08/2018
อ่าน : 480 ล่าสุด : 2018-08-14 16:20:30


EACC Health Card นวัตกรรมใหม่เพื่อการรักษาที่ง่ายและได้คุณภาพ

    Easy Asthma and COPD Clinic (EACC) Health Card คือ บัตรประจำตัวผู้ป่วยโรคหืด หรือ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสำหรับพกพา เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยจากฐานข้อมูลใน 43 แฟ้มของกระทรวงสาธารณสุขและ EACC Online ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเชิงคุณภาพในการประเมินกาควบคุมโรค และปรับเปลี่ยนการรักษาโรคหืด และปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างง่าย ได้คุณภาพ

    ประโยชน์ของ EACC Health Card
• Easy to access: สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยได้ทุกที่ทั่วประเทศไทยง่ายๆ เพียง Scan QR code บนบัตรไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม ไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยหรือการมาโรงพยาบาลก็จะสามารถทราบประวัติการรักษาทุกโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยเคยเข้ารับการรักษา
• Easy to assess: สามารถทราบระดับการควบคุมโรคหืด หรือปอดอุดกั้นเรื้อรังของผู้ป่วยได้ และข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการรักษาเพื่อควบคุมโรคได้อย่างสมบูรณ์
• Easy to record: สามารถบันทึกข้อมูลประวัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังผ่านระบบนี้ ซึ่งจะเชื่อมต่อกับ EACC Online EACC Health Card เป็นความร่วมมือของเครือข่ายคลินิกโรคหืด และปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างง่าย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ โทร 081-769-6331
คลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างง่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 085-006-6966


14/08/2018 | กุลนาถ เชื้อทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น