ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


งานประชุมวิชาการและงานนิทรรศการ NanoThailand 2018

12/12/2018
อ่าน : 350 ล่าสุด : 2018-09-05 09:45:56


    ด้วยสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการและงานนิทรรศการ NanoThailand 2018 (The 6th Thailand International Nanotechnology Conference 2018) ภายใต้แนวคิด “From Frontier Research to International and commercialization” ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, จังหวัดปทุมธานี

    ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมงานดังกล่าว และสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของงาน http://www.nano-thailand.com/2018/Annual/

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


05/09/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น