ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


KKU Datathon 16 - 18 Sep 2018

16/09/2018
อ่าน : 241 ล่าสุด : 2018-09-13 22:49:2613/09/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น