ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเปลี่ยนแปลงการให้บริการ EEPC

20/09/2018
อ่าน : 329 ล่าสุด : 2018-09-19 15:33:42


    ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงการให้บริการ English Editing Publication Clinic (EEPC) เป็นระบบ Submit Online Publication Clinic System KKU เพื่อพัฒนาการบริการให้สะดวกรวดเร็ว สอดคล้องตามนโยบายคณะแพทยศาสตร์ 4.0 ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

คู่มือการใช้งานดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ นักวิจัยที่สนใจสามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://res.kku.ac.th/publication/

ติดต่อสอบถาม คุณอรอนงค์ โนนทิง โทร.67057

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


19/09/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น