ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การเข้าร่วมพบปะ Manuscript Editor Professor. James A. Will, Meeting with KKU Authors

21/01/2015
อ่าน : 803 ล่าสุด : 2015-02-09 10:10:23


ในวันที่ 21 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญการแก้ไขบทความชาวต่างประเทศ Professor. James A. Will ได้เปิดโอกาสให้นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมพบปะพูดคุยเกี่ยวกับ การแก้ไขบทความ
    ณ ห้องประชุม 5203 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 เวลา 13.00 - 16.00 น.

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


22/01/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น