ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562

03/10/2018
อ่าน : 306 ล่าสุด : 2018-10-03 14:05:53


    ด้วย สำนักงานคณะคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562" เพื่อเป็นเวทีเสนอผลงาน ของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

    ในการนี้ วช. ขอเชิญผู้สนใจด้านการประดิษฐ์คิดค้นส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในโครงการดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารเสนอผลงานฯ ได้ที่ http://www.nrct.go.th และ http://www.inventorday.nrct.go.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
โทร 025612445 ต่อ 508

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


03/10/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น