ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Research Tools and Techniques

28/11/2018
อ่าน : 298 ล่าสุด : 2018-11-13 14:54:17


     ฝ่ายวิจัย ใคร่ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง Research Tools and Techniques โดยมี รศ.วนิดา แก่นอากาศ (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) เป็นวิทยากร ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย:
- อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ที่มีระบบฐานข้อมูลที่เก็บไว้มานาน/ มีคำถามวิจัยจากข้อมูลที่มีอยู่ และต้องการใช้
Research tools ที่เหมาะสมมาจัดการและสร้างผลงานวิจัย
- เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
- นักระบาดวิทยา

     ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่
URL: http://mdresearch.kku.ac.th/meetinginfo/attending_show/59
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 พฤศจิกายน 2561 นี้
หรือโทรแจ้งเข้าร่วมอบรมได้ที่ คุณกรรณิการ์ 67057


13/11/2018 | พรสวรรค์ ทองพลับ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น