ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญประชุมเสวนาเรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างประเทศครั้งที่ 1

29/01/2015
อ่าน : 471 ล่าสุด : 2015-02-10 10:23:34


ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างประเทศ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อนักวิจัยและองค์กรในการสร้างผลงานวิจัย ที่มีค่าผลกระทบสูง
     จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ร่วมกับวิทยากรที่มีประสบการณ์
          ศ.โสพิศ วงศ์คำ
          ศ.บรรจบ ศรีภา
          รศ.ไพบูลย์ สิทธิถาวร
          รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร และ
          รศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ
     ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 12.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


27/01/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น