ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


รับสมัครทนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

30/08/2018
อ่าน : 291 ล่าสุด : 2018-12-04 11:36:19


ฝ่ายวิจัยใคร่ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายนานาชาติ (International Research Network: IRN) ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การดำเนินเงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นแบบสรุปข้อเสนอโครงการและ Concept Proposal ตามแบบฟอร์มที่ สกว. กำหนด โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://irn.trf.or.th ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 นี้

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


04/12/2018 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น