ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP”

23/01/2019
อ่าน : 415 ล่าสุด : 2018-12-11 14:52:50


ขอเชิญแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน และผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์การทำวิจัยทางคลินิก ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 89 พรรษา อาคาร 89 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจินตนา แก้วคง โทร. 043 366 577 เบอร์ภายใน 66576 ,66577 หรือ E- Mail : jintanaka@kku.ac.th หรือลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ฝ่ายวิจัย http://mdresearch.kku.ac.th/meetinginfo/attending_show/61


11/12/2018 | จิตรจิรา ไชยฤทธิ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น