ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชุมวิชาการ "นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 1"

13/03/2019
อ่าน : 405 ล่าสุด : 2019-01-17 10:40:09


.... คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวน แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 1" (1st MedPSU Innovation Conference 2019) ภายใต้หัวข้อ “Innovation in Action” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 14 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13 มีนาคม 2562 (รับ 30 ท่านเท่านั้น) ประชุมเชิงปฏิบัติการ : Design Thinking for Product Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรมแบบมืออาชีพ ด้วยกระบวนการ design thinking ณ ห้องกิตติ ลิ่มอภิชาต อาคารเรียนรวมฯ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. 14-15 มีนาคม 2562 ประชุมวิชาการ "นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 1" (1st MedPSU Innovation Conference 2019)ภายใต้หัวข้อ “Innovation in Action” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 14 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ค่าลงทะเบียน **หมดเขตสมัครวันที่ 28 ก.พ.62** > ประชุมเชิงปฏิบัติการ และประชุมวิชาการ (13-15 มี.ค.62) ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท > ประชุมวิชาการ (14-15 มี.ค.62) ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท....

สนใจติดต่อ งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร.074-451147 E-mail : meeting@medicine.psu.ac.th หรือที่ Link https://goo.gl/oExFpV

17/01/2019 | กุลนาถ เชื้อทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น