ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการ ปั้นดินให้เป็นดาวจากห้องปฏิบัติการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

11/02/2019
อ่าน : 348 ล่าสุด : 2019-01-30 13:43:28


.... ....

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


30/01/2019 | กุลนาถ เชื้อทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น