ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


เอกสารการประชุม เรื่องกรอบวิจัย ปี 2563

28/02/2019
อ่าน : 224 ล่าสุด : 2019-02-04 11:14:14


.... โปรดเติมข้อความประชาสัมพันธ์ที่นี่....

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


04/02/2019 | กรรณิการ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น