ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

04/02/2019
อ่าน : 439 ล่าสุด : 2019-02-04 15:08:18


...ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ และคณะ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ผลงาน ชุดตรวจวินิจฉัยพยาธิโรคเท้าช้าง และวิธีการตรวจใช้ชุดตรวจดังกล่าว เลขที่สิทธิบัตร 65356 ออกให้ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 และ ผศ.อำนาจ กิจควรดี ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร ผลงาน อุปกรณ์รองรับแขนและข้อมือ เลขที่อนุสิทธิบัตร 14409 ออกให้ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561...


04/02/2019 | กุลนาถ เชื้อทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น