ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชาสัมพันธ์ช่วงเปิดรับข้อเสนอโครงการจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกต่างประเทศ

31/12/2019
อ่าน : 410 ล่าสุด : 2019-02-12 11:02:54


.... โปรดเติมข้อความประชาสัมพันธ์ที่นี่....

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


12/02/2019 | กรรณิการ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น