ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมคณะกรรมการวิจัยด้านคลินิกและปรีคลินิก ครั้งที่ 1

28/02/2019
อ่าน : 552 ล่าสุด : 2019-02-12 14:10:46


.... โปรดเติมข้อความประชาสัมพันธ์ที่นี่....


12/02/2019 | กรรณิการ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น