ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants 2019) ภายใต้โครงการ Newton Fund

30/11/-0001
อ่าน : 369 ล่าสุด : 2019-02-18 11:33:27


.... โปรดเติมข้อความประชาสัมพันธ์ที่นี่....

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


18/02/2019 | กรรณิการ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น